قوانین و مقررات
پس از ثبت نام شما، اطلاعات تماس شما در اختیار مشاور قرار خواهد گرفت و مشاور زمان تماس را به صورت پیامک به شما اطلاع خواهد داد


 
 در زمان از قبل هماهنگ شده با مشاور تماس بگیرید حداقل زمان تماس ها در مشاوره های موضوعی در بخش رزیدنتی ۴۰ دقیقه و در بخش پیشرفت تحصیلی ۳۰ دقیقه است در مشاوره های خصوصی بیش از یک ماه در صورت انصراف داوطلب به ازای هر ماه مبلغ پایه مشاوره ماهانه (بدون تخفیف) کسر شده و مابقی برگردانده میشود داوطلبانی که دوره 6 ماهه مشاوره خصوصی آزمون دستیاری را انتخاب میکنند از پایان طرح تا آزمون رزیدنتی ماهانه 25 درصد تخفیف را خواهند داشتدر مشاوره ماهانه در صورت انصراف دو هفته اول ۵۰ درصد هزینه کسر شده و مابقی برگردانده میشودبرنامه ریزی ها توسط مشاورین و با توجه به ویژگی های فردی شما صورت می‌گیرید و برنامه روزانه ارائه نمیشود در صورت هرگونه ابهام لطفا سوالات خود را از tebyad consulting manager با شماره 09305911907 در واتس آپ بپرسید

پس از ثبت نام شما، اطلاعات تماس شما در اختیار مشاور قرار خواهد گرفت و مشاور زمان تماس را به صورت پیامک به شما اطلاع خواهد داد


 در زمان از قبل هماهنگ شده با مشاور تماس بگیرید


 حداقل زمان تماس ها در مشاوره های موضوعی در بخش رزیدنتی ۴۰ دقیقه و در بخش پیشرفت تحصیلی ۳۰ دقیقه است


در مشاوره های خصوصی بیش از یک ماه در صورت انصراف داوطلب به ازای هر ماه مبلغ پایه مشاوره ماهانه (بدون تخفیف) کسر شده و مابقی برگردانده میشود


 داوطلبانی که دوره 6 ماهه مشاوره خصوصی آزمون دستیاری را انتخاب میکنند از پایان طرح تا آزمون رزیدنتی ماهانه 25 درصد تخفیف را خواهند داشت


در مشاوره ماهانه در صورت انصراف دو هفته اول ۵۰ درصد هزینه کسر شده و مابقی برگردانده میشود


برنامه ریزی ها توسط مشاورین و با توجه به ویژگی های فردی شما صورت می‌گیرید و برنامه روزانه ارائه نمیشود


 در صورت هرگونه ابهام لطفا سوالات خود را از tebyad consulting manager با شماره 09305911907 در واتس آپ بپرسید