تاریخچه آزمون دستیاری

توضیحات مقاله

. برای اولین بار، میرزا تقی خان امیرکبیر بود که یک مدرسه ی رسمی مدرن را برای آموزش پزشکی در ایران و در قالب مدرسه ی دارالفنون راه اندازی کرد. دکتر یاکوب ادوارد پولاک اتریشی یکی از مهم ترین شخصیت ها در تاریخ پزشکی مدرن ایران است که از اولین اساتید دارالفنون در آن زمان بوده است. بسیاری از اقدامات پزشکی مدرن برای اولین . بار در ایران توسط ایشان انجام شده است. این نوشته قسمتی از یک مقاله جامع تر تحت عنوان همه چیز در باره آزمون دستیاری می باشد

تاریخچه ی دستیاری در ایران

تاریخچه ی دستیاری در ایران را باید با بیان مختصری از تاریخچه ی پزشکی مدرن در ایران آغاز نمود. برای اولین بار، میرزا تقی خان امیرکبیر بود که یک مدرسه ی رسمی مدرن را برای آموزش پزشکی در ایران و در قالب مدرسه ی دارالفنون راه اندازی کرد. دکتر یاکوب ادوارد پولاک اتریشی یکی از مهم ترین شخصیت ها در تاریخ پزشکی مدرن ایران است که از اولین اساتید دارالفنون در آن زمان بوده است. بسیاری از اقدامات پزشکی مدرن برای اولین بار در ایران توسط ایشان انجام شده است. به عنوان مثال پولاک برای اولین بار در ایران از ماده اتر به عنوان ماده بیهوشی جهت جراحی استفاده کرده است.  همچنین کالبدشکافی علمی برای اولین بار در ایران توسط او در مدرسه دارالفنون و بر روی جسد یکی از اساتید این دانشگاه انجام شده است. برای اولین بار پولاک و چند تن از دانشجویان فارسی زبانش بوند که به ترجمه ی متون روز پزشکی دنیا از زبان فرانسوی به فارسی پرداختند و بسیاری از کلمات را فارسی سازی کردند. اینکه ادبیات تخصصی پزشکی در ایران تا همین امروز هم تحت تاثیر تلفظ فرانسوی کلمات است ناشی از اقامات او و دانشجویانش است. پس از حضور چشمگیر پولاک در ایران تعدادی از دانشجویان ایرانی برای تکمیل دوران تحصیل خود به فرانسه رفتند که خلیل خان ثقفی در سال ۱۳۰۵ اولین فارغ التحصیل این گروه از دانشجویان بود.

در ایران، برای اولین بار در هفتادمین سالگرد تاسیس مدرسه دارالفنون بود که دانشکده های طب و داروسازی به صورت مستقل  از یکدیگر تشکیل شدند. در این زمان دوره ی تحصیل پزشکی در ایران ابتدا پنج سال تعیین گردید، دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۵ این دوره به شش سال افزایش یافت و در سال ۱۳۳۶ با اضافه شدن دوره ی یکساله ی کارورزی، به هفت سال افزایش یافت  که این روش به صورت کلی تا امروز نیز در ایران به همین شکل ادامه دارد.  برای اولین بار در سال ۱۳۳۵ دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی به صورت مستقل دایر شدند.

تخصص های پزشکی در ایران

نخستین تعریف از رشته‌های تخصصی در ایران به سال ۱۳۴۰ برمیگردد زمانی که برای دانشکده پزشکی ۴ رشته پزشکی جراحی بیماری های زنان و مامایی تعریف شدند.  از این زمان به بعد دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر ایران شروع به تشکیل و آموزش پزشکان و کادر درمانی نمودند. از همین سال به بعد است که رشته های تخصصی در ایران معنایی جدید می یابند و چند سال بعد پذیرش در رشته های تخصصی آغاز می شود.

یکی از نخستین رشته های تخصصی در ایران رشته ی اطفال بود. زمانی که دکتر محمد قریب برای اولین بار به صورت تخصصی طبابت در رشته ی کودکان را در ایران آغاز نمود. فرایندی که بعدها منجر به چاپ اولین کتاب تخصصی اطفال به زبان فارسی شد و نهایتا با تاسیس مرکز طبی کودکان تهران به اوج خود رسید.

پس از آن رشته های تخصصی دیگر نیز در ایران  شروع به کار نمودند و از دهه ی 50 به بعد آزمون های دستیاری تخصصی پزشکی به صورت عمومی تر برگزار شدند. در طول این 5 دهه 44 دوره آزمون دستیاری سراسری برگزار شده است که همواره با حاشیه هایی همراه بوه است. از جمله مهمترین حاشیه های آزمون دستیاری موضوع تقلب در این آزمون بوده است که از دهه 80 آغاز شده است و تا به امروز نیز هر ساله شائبه ی آن وجود دارد. برای مطالعه بیشتر می توانید تقلب در آزمون دستیاری را مطالعه کنید.