برای دریافت اوردر و نسخه های کامل بیماری اپلیکیشن طبیاد را دانلود کنید.

اوردر سکته قلبی

توضیحات مقاله

مقدمه اوردر سندروم کرونری حاد

سندرم کرونری حاد یا سندرم ACS یک سندرم قلبی است که به دلیل کاهش جریان خون در شریان های کرونری به وجود می آید به طوری که بخشی از عضله قلب نمی تواند به درستی کار کند و یا اینکه بافت آن به کلی میم میرد. شایعترین علامت سندرم ACS درد در مرکز قفسه  سینه است که اغلب به شانه چپ یا زاویه فک تیر می کشد.

در این مقاله به بررسی اقدامات شایعی می پردازیم که در اوردر ACS در اورژانس های بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید برای استفاده از اوردر سندرم کرونری حاد و اوردر بیش از 750 بیماری دیگر اپلیکیشن طبیاد را از اینجا دانلود کنید.

اقدامات اولیه در اوردر سندروم کرونری حاد (اودر ACS)

رگ گیری در اوردر سکته قلبی

قبل از هرچیز در اوردر ACS یادتان نرود که از بیمار رگ بگیرید. در بسیاری از مواقع گرفتن تنها یک رگ معمولی هم کافی است اما اگر بیمار افت فشار خون داشت و یا در هرمرحله ای شواهدی از انفارکتوس های سمت بطن راست دیدید و یا اینکه بیمار کامپلیکه به نظر می رسید، حتما رگ دوم را برای بیمار بگیرید. دقت کنید که ترجیح ما در رگ گیری این است که از محل های ورود کاتتر های تشخیصی ( برای آنژیوگرافی) دور باشیم.

بنابراین همان دسترسی وریدی معمولی در این موارد کافی است. با این وجود در برخی شرایط خاص حتی می توان به دسترسی های پیچیده تری فکر کرد که نمونه ی آن ها در این مقاله ی کیس ریپورت گزارش شده است.

مانیتورینگ در سکته قلبی

مانیتورینگ در اوردر سندروم کرونری حاد حداقل شامل 3 بخش مهم است:

  1. گرفتن نوار قلب در زمان های 0 (یعنی بدو ورود) و پس از آن،  20 دقیقه و 40 دقیقه بعد از ورود بیمار به اورژانس: این مورد را به صورت جداگانه در بخش پاراکلینیک در ادامه اوردر ACS بحث می کنیم. تغییرات نوار قلب در روند بستری در یک ساعت اول از سکته قلبی بسیار بسیار با اهمیت است.
  2. پالس اکسیمتری مداوم: پالس اکسیمتری مداوم به وسیله پالس اکسیمترهای دیجیتال در اورژانس برای این بیماران باید انجام شود
  3. کاردیاک مانیتورینگ مداوم به وسیله الکتروکاردیوگرام های دیجیتال

نکات احتیاطی در اوردر سکته قلبی 

در اوردر سکته قلبی دو نکته احتیاطی وجود دارد که پزشکان حتما باید آن را اوردر کنند. چراکه از لحاظ مسئولیت قانونی و مهمتر از آن حفظ جان بیمار بسیار حائز اهمیت است:

  1. دو طرف تخت را بالا دهید ( نحوه نوشتن این دستور در برگه اوردر Bilateral Bed Side می باشد)
  2. وسایل احیا را بر بالین بیمار قرار دهید ( نحوه نوشتن: وسایل احیا بر بالین بیمار آماده باشد)

اقدامات پاراکلینیک در اوردر سندروم کرونری حاد

این بخش از اوردر سکته قلبی شامل موارد پاراکلینیکی بیوشیمی، تصویر برداری قفسه سینه، الکتروکاردیوگرام و در برخی موارد اکوکاردیوگرافی است. برای دیدن جزئیات این مورد و نحوه نوشتن آن ها، اپلیکیشن اوردر و نسخه طبیاد را نصب کنید.

درمان های دارویی در اوردر سندروم کرونری حاد (اوردر ACS)

درمان های دارویی در اوردر سکته قلبی (اوردر سندرم کرونری حاد) چند رکن اصلی دارند. ارکان یک اودر ACS تیپیک شامل تسکین درد، کاهش After Load و بار قلبی .

داروهای اصلی در یک اوردر سکته قلبی شامل تجویز سرم نرمال سالین (250 تا 500 سی سی)، اکسیژن به میزان 6 تا 8 لیتر در دقیقه، آمپول مورفین به میزان 5 میلیگرم وریدی، پرل TNG، آمپول هپارین، قرص متورال، قرص آسویکس می باشد. برای دیدن نحوه نوشتن این موارد و موارد خاص نظیر اوردر سکته قلبی در شک به آمبولی، اوردر سکته قلبی بعد از پایدار شدن و سایر نکات تکمیلی اپلیکیشن طبیاد را از وب سایت طبیاد و یا گوگل پلی دانلود کنید

نکات تکمیلی در اوردر سندروم کرونری حاد

در اوردر سکته قلبی حتما به نکات مهم زیر توجه کنید:

  • در بیمارانی که هایپوتانسیون دارند، سرم TNG تجویز نکنید.
  • در صورت فشار خون کمتر از 100 سرمTNG را متوقف (Hold) کنید.
  • برخی از همکارن در ACS اقدام به تجویز Oxazepam نیز می کنند. در آپتودیت اندیکاسیونی برای تجویز این دارو برای سندرم کرونری حاد وجود ندارد. در صورت تمایل هر شب 10 میلیگرم تجویز شود.
  • هپارین را طوری تنظیم کنید که aPTT بیمار بین 1.5 تا 2 برابر کنترل تنظیم شود و حداقل برای 48 ساعت تجویز آن را ادامه دهید.
  • در صورت نبود کنتراندیکاسیون های متورال، این دارو را در درمان آنژین پایدار باید تجویز کنید. چراکه علاوه بر اثارت درمانی و کاهش علائم ( نظیر درد) در کاهش مورتالیتی بیماران نیز موثر می باشد